Vi har nu en deckarblogg:                 Emtestam Bros Författarblogg
ARBETE PÅGÅR! Länken under uppbyggnad ... men så länge kan man kopiera bloggens namn - Emtestam Bros Författarblogg - klistra in på Google - och läsa ...